Gemercik Media

HUSU

HUSU (HUmor SUnda) Tua Tapi Masih Ngabujang Di hiji kampung, aya jalmi ngarana somad, umurna tos 39